Bij “een bewuste geboorte” krijgen vaders een heel mooie liefdevolle en duidelijke rol. Het is heel fijn om samen te bespreken wat je van elkaar verwacht tijdens de geboorte. Het is voor vaders heel fijn om een duidelijke rol te krijgen. Bij “een bewuste geboorte” is de rol van de partner heel duidelijk en heel cruciaal in het proces.

De partner krijgt de rol van bewaker en beschermer van het proces. Alles wat de moeder kan verstoren mag jij wegsturen of verwijderen. Jij weet als geen ander haar voorkeuren, haar speciale plekjes, haar muziekjes en haar humor. Daarom is jouw aandeel zo ongelooflijk belangrijk.

Ouders die samenwerken en samen de regie over de geboorte houden ervaren het als een verdieping van hun relatie. Ze zijn intiemer met elkaar en hebben eerder seks. Ze verdiepen hun relatie op alle fronten en dat is voor hun kind ook zo ongelooflijk fijn.

We zijn ons bewust dat ook partners die geen fijne herinneringen hebben aan de geboorte van hun kind hier heel veel last van kunnen hebben. En wij zijn ervan overtuigd dat net als bij de conceptie ook de geboorte een intiem samenspel is.